Psalm 67
67:1Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
67:2God zijn ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
67:3Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.
67:4De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
67:5De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten [in] rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela.
67:6De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
67:7De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
67:8God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

TuinTuin