1 Johannes 1:9

SVIndien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
Steph εαν ομολογωμεν τας αμαρτιας ημων πιστος εστιν και δικαιος ινα αφη ημιν τας αμαρτιας και καθαριση ημας απο πασης αδικιας
Trans.ean omologōmen tas amartias ēmōn pistos estin kai dikaios ina aphē ēmin tas amartias kai katharisē ēmas apo pasēs adikias

Algemeen

Zie ook: Schuld, Zonde
Psalm 32:5, Spreuken 28:13

Aantekeningen

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
Indien
ομολογωμεν
belijden

-
τας
-
αμαρτιας
zonden
ημων
wij onze
πιστος
getrouw
εστιν
Hij is

-
και
en
δικαιος
rechtvaardig
ινα
dat
αφη
vergeve

-
ημιν
Hij ons
τας
-
αμαρτιας
de zonden
και
en
καθαριση
reinige

-
ημας
ons
απο
van
πασης
alle
αδικιας
ongerechtigheid

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!