1 Johannes 5:14

SVEn dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.
Steph και αυτη εστιν η παρρησια ην εχομεν προς αυτον οτι εαν τι αιτωμεθα κατα το θελημα αυτου ακουει ημων
Trans.kai autē estin ē parrēsia ēn echomen pros auton oti ean ti aitōmetha kata to thelēma autou akouei ēmōn

Algemeen

Zie ook: Bidden, Vrijmoedigheid
Jeremia 29:12, Mattheus 7:8, Mattheus 21:22, Markus 11:24, Lukas 11:9, Johannes 14:13, Johannes 15:7, Johannes 16:24, Jakobus 1:5, 1 Johannes 3:22

Aantekeningen

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτη
dit
εστιν
is

-
η
-
παρρησια
de vrijmoedigheid
ην
die
εχομεν
hebben

-
προς
wij tot
αυτον
Zijn
οτι
dat
εαν
zo
τι
wij iets
αιτωμεθα
bidden

-
κατα
naar
το
-
θελημα
wil
αυτου
Hem
ακουει
verhoort

-
ημων
Hij ons

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!