1 Corinthiers 10:30

SVEn indien ik door genade [der spijze] deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?
Steph ει δε εγω χαριτι μετεχω τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω
Trans.ei de egō chariti metechō ti blasphēmoumai yper ou egō eucharistō

Algemeen

Zie ook: Lastering
Romeinen 14:6, 1 Timotheus 4:3

Aantekeningen

En indien ik door genade [der spijze] deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
indien
εγω
ik
χαριτι
door genade
μετεχω
deelachtig ben

-
τι
waarom
βλασφημουμαι
word ik gelasterd

-
υπερ
over hetgeen
ου
waarvoor
εγω
ik
ευχαριστω
dankzeg

-

En indien ik door genade [der spijze] deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!