1 Corinthiers 9:7

SVWie dient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde?
Steph τις στρατευεται ιδιοις οψωνιοις ποτε τις φυτευει αμπελωνα και εκ του καρπου αυτου ουκ εσθιει η τις ποιμαινει ποιμνην και εκ του γαλακτος της ποιμνης ουκ εσθιει
Trans.tis strateuetai idiois opsōniois pote tis phyteuei ampelōna kai ek tou karpou autou ouk esthiei ē tis poimainei poimnēn kai ek tou galaktos tēs poimnēs ouk esthiei

Algemeen

Zie ook: Melk, Wijngaard
Johannes 21:15, 1 Corinthiers 3:6, 1 Corinthiers 3:7, 1 Corinthiers 3:8, 2 Corinthiers 10:4, 1 Petrus 5:2

Aantekeningen

Wie dient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wie
στρατευεται
dient

-
ιδιοις
op eigen
οψωνιοις
bezoldiging
ποτε
ooit
τις
Wie
φυτευει
plant

-
αμπελωνα
een wijngaard
και
en
εκ
van
του
-
καρπου
vrucht
αυτου
zijn
ουκ
niet
εσθιει
eet

-
η
Of
τις
wie
ποιμαινει
weidt

-
ποιμνην
der kudde
και
en
εκ
van
του
-
γαλακτος
de melk
της
-
ποιμνης
een kudde
ουκ
niet
εσθιει
eet

-

Wie dient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!