Efeziers 1:10

SVOm in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
Steph εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα τε εν τοις ουρανοις και τα επι της γης
Trans.eis oikonomian tou plērōmatos tōn kairōn anakephalaiōsasthai ta panta en tō christō ta te en tois ouranois kai ta epi tēs gēs

Algemeen

Zie ook: alverzoening, Jezus Christus
Genesis 49:10, Daniel 9:24, Galaten 4:4, Colossenzen 1:20

PrikkelLange zin


Aantekeningen

Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εις
Om in
οικονομιαν
de bedeling
του
dat
πληρωματος
van de volheid
των
dat
καιρων
der tijden
ανακεφαλαιωσασθαι
wederom

-
τα
-
παντα
alles
εν
in
τω
-
χριστω
Christus
τα
-
επι
op
τοις
-
ουρανοις
den hemel
και
is, en
τα
-
επι
-
της
-
γης
de aarde

Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!