Efeziers 1:15

SVDaarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,
Steph δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κυριω ιησου και την αγαπην την εις παντας τους αγιους
Trans.dia touto kagō akousas tēn kath ymas pistin en tō kyriō iēsou kai tēn agapēn tēn eis pantas tous agious

Algemeen

Zie ook: Danken, Heilige
Handelingen 20:31, Filippenzen 1:3, Colossenzen 1:3, 1 Thessalonicensen 1:2, 2 Thessalonicensen 1:3

Aantekeningen

Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
καγω
ook ik
ακουσας
gehoord hebbende

-
την
-
καθ
dat onder
υμας
-
πιστιν
het geloof
εν
in
τω
-
κυριω
den Heere
ιησου
Jezus
και
is, en
την
-
αγαπην
de liefde
την
-
εις
tot
παντας
al
τους
-
αγιους
de heiligen

Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!