Efeziers 1:23

SVWelke Zijn lichaam is, [en] de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.
Steph ητις εστιν το σωμα αυτου το πληρωμα του παντα εν πασιν πληρουμενου
Trans.ētis estin to sōma autou to plērōma tou panta en pasin plēroumenou

Algemeen

Zie ook: Romeinen 12:5, 1 Corinthiers 12:27, Efeziers 4:16, Efeziers 5:23

Aantekeningen

Welke Zijn lichaam is, [en] de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ητις
Welke
εστιν
is

-
το
-
σωμα
lichaam
αυτου
Zijn
το
-
πληρωμα
de vervulling
του
-
τα
-
παντα
Desgenen, Die alles
εν
in
πασιν
allen
πληρουμενου
vervult

-

Welke Zijn lichaam is, [en] de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!