Efeziers 4:9

SVNu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?
Steph το δε ανεβη τι εστιν ει μη οτι και κατεβη πρωτον εις τα κατωτερα μερη της γης
Trans.to de anebē ti estin ei mē oti kai katebē prōton eis ta katōtera merē tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (nederdaling hel)
Johannes 3:13, Johannes 6:62

Aantekeningen

Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
δε
Nu
ανεβη
dit: Hij is opgevaren

-
τι
wat
εστιν
is het

-
ει
-
μη
-
οτι
dat
και
Hij ook
κατεβη
is nedergedaald

-
πρωτον
eerst
εις
in
τα
-
κατωτερα
de nederste
μερη
delen
της
-
γης
der aarde

Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!