Filippenzen 4:15

SVEn ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonie vertrokken ben, geen Gemeente mij [iets] medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.
Steph οιδατε δε και υμεις φιλιππησιοι οτι εν αρχη του ευαγγελιου οτε εξηλθον απο μακεδονιας ουδεμια μοι εκκλησια εκοινωνησεν εις λογον δοσεως και ληψεωσ ει μη υμεις μονοι
Trans.oidate de kai ymeis philippēsioi oti en archē tou euangeliou ote exēlthon apo makedonias oudemia moi ekklēsia ekoinōnēsen eis logon doseōs kai lēpseōs̱ ei mē ymeis monoi

Algemeen

Zie ook: Macedonie
2 Corinthiers 11:9

Aantekeningen

En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen Gemeente mij [iets] medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδατε
weet

-
δε
En
και
ook
υμεις
gij
φιλιππησιοι
Filippensen
οτι
dat
εν
in
αρχη
het begin
του
-
ευαγγελιου
des Evangelies
οτε
toen
εξηλθον
vertrokken ben

-
απο
ik van
μακεδονιας
Macedonië
ουδεμια
geen
μοι
mij
εκκλησια
Gemeente
εκοινωνησεν
medegedeeld heeft

-
εις
tot
λογον
rekening
δοσεως
van uitgaaf
και
en
ληψεως
ontvangst
ει
-
μη
-
υμεις
gij
μονοι
alleen

En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen Gemeente mij [iets] medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!