Handelingen 19:2

SVZeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.
Steph ειπεν προς αυτους ει πνευμα αγιον ελαβετε πιστευσαντες οι δε ειπον προς αυτον αλλ ουδε ει πνευμα αγιον εστιν ηκουσαμεν
Trans.eipen pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de eipon pros auton all oude ei pneuma agion estin ēkousamen

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest

Aantekeningen

Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Zeide hij

-
προς
tot
αυτους
hen
ει
-
πνευμα
Geest
αγιον
Hebt gij den Heiligen
ελαβετε
ontvangen

-
πιστευσαντες
als gij geloofd hebt

-
οι
-
δε
En
ειπον
zij zeiden

-
προς
tot
αυτον
hem
αλλ
Wij hebben zelfs
ουδε
niet
ει
of
πνευμα
Geest
αγιον
er een Heiligen
εστιν
is

-
ηκουσαμεν
gehoord

-

Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!