Handelingen 19:9

SVMaar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg [des Heeren] voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus.
Steph ως δε τινες εσκληρυνοντο και ηπειθουν κακολογουντες την οδον ενωπιον του πληθους αποστας απ αυτων αφωρισεν τους μαθητας καθ ημεραν διαλεγομενος εν τη σχολη τυραννου τινοσ
Trans.ōs de tines esklērynonto kai ēpeithoun kakologountes tēn odon enōpion tou plēthous apostas ap autōn aphōrisen tous mathētas kath ēmeran dialegomenos en tē scholē tyrannou tinos̱

Algemeen

Zie ook: Christenen, Kerken, Pad, Straat, Weg, Tyrannus (School v.), Weg (mensen v.d.)
2 Timotheus 1:15

Aantekeningen

Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg [des Heeren] voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
Maar
τινες
sommigen
εσκληρυνοντο
verhard werden

-
και
en
ηπειθουν
ongehoorzaam waren

-
κακολογουντες
kwaadsprekende

-
την
-
οδον
van den weg
ενωπιον
voor
του
-
πληθους
de menigte
αποστας
week hij

-
απ
van
αυτων
hen
αφωρισεν
en scheidde

-
τους
-
μαθητας
de discipelen
καθ
af, dagelijks
ημεραν
-
διαλεγομενος
handelende

-
εν
in
τη
-
σχολη
de school
τυραννου
Tyrannus
τινος
van zekeren

Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg [des Heeren] voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!