Handelingen 1:15

SVEn in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen):
Steph και εν ταις ημεραις ταυταις αναστας πετρος εν μεσω των μαθητων ειπεν ην τε οχλος ονοματων επι το αυτο ωσ εκατον εικοσιν
Trans.kai en tais ēmerais tautais anastas petros en mesō tōn mathētōn eipen ēn te ochlos onomatōn epi to auto ōs̱ ekaton eikosin

Algemeen

Zie ook: Petrus

Aantekeningen

En in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen):


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εν
in
ταις
-
ημεραις
dagen
ταυταις
-
αναστας
stond

-
πετρος
Petrus
εν
op in
μεσω
het midden
των
-
μαθητων
der discipelen
ειπεν
sprak

-
ην
(er was

-
τε
en
οχλος
nu een schare
ονοματων
personen
επι
-
το
-
αυτο
bijeen
ως
van omtrent
εκατον
honderd
εικοσι
en twintig

En in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen):


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!