Handelingen 26:16

SVMaar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u [nog] zal verschijnen;
Steph αλλα αναστηθι και στηθι επι τους ποδας σου εις τουτο γαρ ωφθην σοι προχειρισασθαι σε υπηρετην και μαρτυρα ων τε ειδες ων τε οφθησομαι σοι
Trans.alla anastēthi kai stēthi epi tous podas sou eis touto gar ōphthēn soi procheirisasthai se ypēretēn kai martyra ōn te eides ōn te ophthēsomai soi

Aantekeningen

Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u [nog] zal verschijnen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
αναστηθι
richt op

-
και
en
στηθι
sta

-
επι
op
τους
-
ποδας
voeten
σου
uw
εις
hiertoe
τουτο
-
γαρ
want
ωφθην
verschenen

-
σοι
ben Ik
προχειρισασθαι
te stellen

-
σε
om
υπηρετην
tot een dienaar
και
en
μαρτυρα
getuige
ων
in welke
τε
en
ειδες
gij gezien hebt

-
ων
die
τε
der dingen, beide
οφθησομαι
zal verschijnen

-
σοι
Ik

Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u [nog] zal verschijnen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!