Handelingen 28:26

SVZeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
Steph λεγον πορευθητι προς τον λαον τουτον και ειπε ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε
Trans.legon poreuthēti pros ton laon touton kai eipe akoē akousete kai ou mē synēte kai blepontes blepsete kai ou mē idēte

Algemeen

Zie ook: Jesaja 6:9, Ezechiel 12:2, Mattheus 13:14, Markus 4:12, Lukas 8:10, Johannes 12:40, Romeinen 11:8

Aantekeningen

Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγον
Zeggende

-
πορευθητι
Ga heen

-
προς
tot
τον
-
λαον
volk
τουτον
dit
και
en
ειπον
-

-
ακοη
Met het gehoor
ακουσετε
zult gij horen

-
και
en
ου
-
μη
-
συνητε
verstaan

-
και
en
βλεποντες
ziende

-
βλεψετε
zult gij zien

-
και
en
ου
-
μη
-
ιδητε
bemerken

-

Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!