Handelingen 2:8

SVEn hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
Steph και πως ημεις ακουομεν εκαστος τη ιδια διαλεκτω ημων εν η εγεννηθημεν
Trans.kai pōs ēmeis akouomen ekastos tē idia dialektō ēmōn en ē egennēthēmen

Algemeen

Zie ook: Talen, Tongentaal, Tongen spreken

Aantekeningen

En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πως
hoe
ημεις
wij
ακουομεν
horen

-
εκαστος
hen een iegelijk
τη
-
ιδια
eigen
διαλεκτω
taal
ημων
in onze
εν
in
η
welke
εγεννηθημεν
wij geboren zijn

-

En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!