Handelingen 9:7

SVEn de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.
Steph οι δε ανδρες οι συνοδευοντες αυτω ειστηκεισαν εννεοι ακουοντες μεν της φωνης μηδενα δε θεωρουντες
Trans.oi de andres oi synodeuontes autō eistēkeisan enneoi akouontes men tēs phōnēs mēdena de theōrountes

Algemeen

Zie ook: Daniel 10:7, Handelingen 22:9

Aantekeningen

En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
die
δε
En
ανδρες
de mannen
οι
-
συνοδευοντες
over weg reisden

-
αυτω
met hem
ειστηκεισαν
stonden

-
ενεοι
verbaasd
ακουοντες
horende

-
μεν
wel
της
-
φωνης
de stem
μηδενα
niemand
δε
maar
θεωρουντες
ziende

-

En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!