Hebreeen 11:18

SV(Tot denwelke gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, [hem] ook uit de doden te verwekken;
Steph προς ον ελαληθη οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα
Trans.pros on elalēthē oti en isaak klēthēsetai soi sperma

Algemeen

Zie ook: Izaak, Izak, Opstanding (laatst der dagen)
Genesis 21:12, Genesis 22:4, Romeinen 9:7, Galaten 3:29

Aantekeningen

(Tot denwelke gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, [hem] ook uit de doden te verwekken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προς
(Tot
ον
denwelken
ελαληθη
gezegd was

-
οτι
-
εν
In
ισαακ
Izak
κληθησεται
genoemd worden

-
σοι
zal
σπερμα
het zaad

(Tot denwelke gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, [hem] ook uit de doden te verwekken;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!