Hebreeen 11:37

SVZijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen [en] in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde;
Steph ελιθασθησαν επρισθησαν επειρασθησαν εν φονω μαχαιρασ απεθανον περιηλθον εν μηλωταις εν αιγειοις δερμασιν υστερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι
Trans.elithasthēsan epristhēsan epeirasthēsan en phonō machairas̱ apethanon periēlthon en mēlōtais en aigeiois dermasin ysteroumenoi thlibomenoi kakouchoumenoi

Algemeen

Zie ook: Jesaja (profeet), Martelaar, Naboth, Zaag, Zwaard
1 Koningen 21:13, 2 Koningen 1:8, Mattheus 3:4

Aantekeningen

Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen [en] in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελιθασθησαν
Zijn gestenigd geworden

-
επρισθησαν
in stukken gezaagd

-
επειρασθησαν
verzocht

-
εν
door
φονω
het zwaard
μαχαιρας
-
απεθανον
ter dood gebracht

-
περιηλθον
hebben gewandeld

-
εν
in
μηλωταις
schaapsvellen
εν
in
αιγειοις
geitenvellen
δερμασιν
-
υστερουμενοι
verlaten

-
θλιβομενοι
verdrukt

-
κακουχουμενοι
kwalijk gehandeld zijnde

-

Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen [en] in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!