Hebreeen 13:18

SVBidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen.
Steph προσευχεσθε περι ημων πεποιθαμεν γαρ οτι καλην συνειδησιν εχομεν εν πασιν καλως θελοντες αναστρεφεσθαι
Trans.proseuchesthe peri ēmōn pepoithamen gar oti kalēn syneidēsin echomen en pasin kalōs thelontes anastrephesthai

Algemeen

Zie ook: Bidden

Aantekeningen

Bidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσευχεσθε
Bidt

-
περι
voor
ημων
ons
πεποιθαμεν
wij vertrouwen

-
γαρ
want
οτι
dat
καλην
wij een goed
συνειδησιν
geweten
εχομεν
hebben

-
εν
als die in
πασιν
alles
καλως
eerlijk
θελοντες
willen

-
αναστρεφεσθαι
wandelen

-

Bidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!