Hebreeen 13:23

SVWeet, dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken (zo hij haast komt) ik u zal zien.
Steph γινωσκετε τον αδελφον τιμοθεον απολελυμενον μεθ ου εαν ταχιον ερχηται οψομαι υμας
Trans.ginōskete ton adelphon timotheon apolelymenon meth ou ean tachion erchētai opsomai ymas

Algemeen

Zie ook: Gevangenschap, Timotheus

Aantekeningen

Weet, dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken (zo hij haast komt) ik u zal zien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γινωσκετε
Weet

-

-

-
τον
-
αδελφον
dat de broeder
τιμοθεον
Timótheüs
απολελυμενον
losgelaten is

-
μεθ
met
ου
welken
εαν
(zo
ταχιον
hij haast
ερχηται
komt

-
οψομαι
zal zien

-
υμας
ik

Weet, dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken (zo hij haast komt) ik u zal zien.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!