Hebreeen 13:3

SVGedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; [en] dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam [kwalijk gehandeld] waart.
Steph μιμνησκεσθε των δεσμιων ως συνδεδεμενοι των κακουχουμενων ως και αυτοι οντες εν σωματι
Trans.mimnēskesthe tōn desmiōn ōs syndedemenoi tōn kakouchoumenōn ōs kai autoi ontes en sōmati

Algemeen

Zie ook: Gevangenschap
Mattheus 25:36

Aantekeningen

Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; [en] dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam [kwalijk gehandeld] waart.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μιμνησκεσθε
Gedenkt

-
των
-
δεσμιων
der gevangenen
ως
alsof
συνδεδεμενοι
gij mede gevangen waart

-
των
-
κακουχουμενων
dergenen, die kwalijk gehandeld worden

-
ως
alsof
και
gij ook
αυτοι
zelven
οντες
waart

-
εν
in
σωματι
het lichaam

Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; [en] dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam [kwalijk gehandeld] waart.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!