Hebreeen 2:14

SVOvermits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;
Steph επει ουν τα παιδια κεκοινωνηκεν σαρκοσ και αιματος και αυτος παραπλησιως μετεσχεν των αυτων ινα δια του θανατου καταργηση τον το κρατος εχοντα του θανατου τουτεστιν τον διαβολον
Trans.epei oun ta paidia kekoinōnēken sarkos̱ kai aimatos kai autos paraplēsiōs meteschen tōn autōn ina dia tou thanatou katargēsē ton to kratos echonta tou thanatou toutestin ton diabolon

Algemeen

Zie ook: Jesaja 25:8, Hosea 13:14, Johannes 1:14, 1 Corinthiers 15:54, Filippenzen 2:7, 2 Timotheus 1:10

Aantekeningen

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επει
Overmits
ουν
dan
τα
-
παιδια
de kinderen
κεκοινωνηκεν
deelachtig zijn

-
σαρκος
des vleses
και
en
αιματος
bloeds
και
ook
αυτος
derzelve
παραπλησιως
desgelijks
μετεσχεν
deelachtig geworden

-
των
-
αυτων
zo is Hij
ινα
opdat
δια
Hij door
του
-
θανατου
den dood
καταργηση
te niet doen zou

-
τον
-
το
-
κρατος
dengene, die het geweld
εχοντα
had

-
του
-
θανατου
des doods
τουτ
-
εστιν
-

-
τον
-
διαβολον
den duivel

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!