Hebreeen 6:9

SVMaar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken.
Steph πεπεισμεθα δε περι υμων αγαπητοι τα κρειττονα και εχομενα σωτηριας ει και ουτως λαλουμεν
Trans.pepeismetha de peri ymōn agapētoi ta kreittona kai echomena sōtērias ei kai outōs laloumen

Aantekeningen

Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πεπεισμεθα
wij verzekeren ons

-
δε
Maar
περι
van
υμων
-
αγαπητοι
geliefden
τα
-
κρεισσονα
-
και
en
εχομενα
gevoegd

-
σωτηριας
met de zaligheid
ει
-
και
-
ουτως
wij alzo
λαλουμεν
spreken

-

Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!