Jakobus 2:5

SVHoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, [om] rijk [te zijn] in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben?
Steph ακουσατε αδελφοι μου αγαπητοι ουχ ο θεος εξελεξατο τους πτωχους του κοσμου τουτου πλουσιους εν πιστει και κληρονομους της βασιλειας ης επηγγειλατο τοις αγαπωσιν αυτον
Trans.akousate adelphoi mou agapētoi ouch o theos exelexato tous ptōchous tou kosmou toutou plousious en pistei kai klēronomous tēs basileias ēs epēngeilato tois agapōsin auton

Algemeen

Zie ook: Exodus 20:6, 1 Samuel 2:30, Spreuken 8:17, Mattheus 5:3, Johannes 7:48, 1 Corinthiers 1:26

Aantekeningen

Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, [om] rijk [te zijn] in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουσατε
Hoort

-
αδελφοι
broeders
μου
mijn
αγαπητοι
geliefde
ουχ
niet
ο
-
θεος
heeft God
εξελεξατο
uitverkoren

-
τους
-
πτωχους
de armen
του
-
κοσμου
wereld
πλουσιους
rijk
εν
in
πιστει
het geloof
και
en
κληρονομους
erfgenamen
της
-
βασιλειας
des Koninkrijks
ης
hetwelk
επηγγειλατο
Hij belooft

-
τοις
-
αγαπωσιν
liefhebben

-
αυτον
dengenen, die Hem

Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, [om] rijk [te zijn] in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!