Jesaja 58:5

SVZou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder [zich] spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?
WLCהֲכָזֶ֗ה יִֽהְיֶה֙ צֹ֣ום אֶבְחָרֵ֔הוּ יֹ֛ום עַנֹּ֥ות אָדָ֖ם נַפְשֹׁ֑ו הֲלָכֹ֨ף כְּאַגְמֹ֜ן רֹאשֹׁ֗ו וְשַׂ֤ק וָאֵ֙פֶר֙ יַצִּ֔יעַ הֲלָזֶה֙ תִּקְרָא־צֹ֔ום וְיֹ֥ום רָצֹ֖ון לַיהוָֽה׃
Trans.hăḵāzeh yihəyeh ṣwōm ’eḇəḥārēhû ywōm ‘annwōṯ ’āḏām nafəšwō hălāḵōf kə’aḡəmōn rō’šwō wəśaq wā’ēfer yaṣṣî‘a hălāzeh tiqərā’-ṣwōm wəywōm rāṣwōn laJHWH:

Algemeen

Zie ook: Vasten, Zak, Zak en as, Ziel

Aantekeningen

Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder [zich] spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

הֲ

-

כָ

-

זֶ֗ה

Zoudt gij dat

יִֽהְיֶה֙

-

צ֣וֹם

Zou het zulk een vasten

אֶבְחָרֵ֔הוּ

zijn, dat Ik verkiezen zou

י֛וֹם

een dag

עַנּ֥וֹת

kwelle

אָדָ֖ם

dat de mens

נַפְשׁ֑וֹ

zijn ziel

הֲ

-

לָ

-

כֹ֨ף

kromme

כְּ

-

אַגְמֹ֜ן

gelijk een bieze

רֹאשׁ֗וֹ

dat hij zijn hoofd

וְ

-

שַׂ֤ק

en een zak

וָ

-

אֵ֙פֶר֙

en as

יַצִּ֔יעַ

onder spreide

הֲ

-

לָ

-

זֶה֙

-

תִּקְרָא־

heten

צ֔וֹם

een vasten

וְ

-

י֥וֹם

en een dag

רָצ֖וֹן

aangenaam

לַ

-

יהוָֽה

den HEERE


Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder [zich] spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!