Johannes 10:17

SVDaarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
Steph δια τουτο ο πατηρ με αγαπα οτι εγω τιθημι την ψυχην μου ινα παλιν λαβω αυτην
Trans.dia touto o patēr me agapa oti egō tithēmi tēn psychēn mou ina palin labō autēn

Algemeen

Zie ook: Jesaja 53:12

Aantekeningen

Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
-
τουτο
Daarom
ο
-
πατηρ
de Vader
με
mij
αγαπα
heeft

-
οτι
overmits
εγω
Ik
τιθημι
afleg

-
την
-
ψυχην
leven
μου
Mijn
ινα
opdat
παλιν
wederom
λαβω
neme

-
αυτην
Ik hetzelve

Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!