Johannes 4:28

SVZo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:
Steph αφηκεν ουν την υδριαν αυτης η γυνη και απηλθεν εις την πολιν και λεγει τοις ανθρωποις
Trans.aphēken oun tēn ydrian autēs ē gynē kai apēlthen eis tēn polin kai legei tois anthrōpois

Algemeen

Zie ook: Samaritaanse vrouw, Wasvat, Waterkruik

Aantekeningen

Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αφηκεν
Zo verliet

-
ουν
dan
την
-
υδριαν
watervat
αυτης
haar
η
-
γυνη
de vrouw
και
en
απηλθεν
ging heen

-
εις
in
την
-
πολιν
de stad
και
en
λεγει
zeide

-
τοις
-
ανθρωποις
tot de lieden

Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!