Johannes 6:26

SVJezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt.
Steph απεκριθη αυτοις ο ιησους και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν ζητειτε με ουχ οτι ειδετε σημεια αλλ οτι εφαγετε εκ των αρτων και εχορτασθητε
Trans.apekrithē autois o iēsous kai eipen amēn amēn legō ymin zēteite me ouch oti eidete sēmeia all oti ephagete ek tōn artōn kai echortasthēte

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
αυτοις
hun
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
ειπεν
zeide

-
αμην
Voorwaar
αμην
voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
ζητειτε
gij zoekt

-
με
Mij
ουχ
niet
οτι
omdat
ειδετε
gezien hebt

-
σημεια
gij tekenen
αλλ
maar
οτι
omdat
εφαγετε
gegeten hebt

-
εκ
gij van
των
-
αρτων
de broden
και
en
εχορτασθητε
verzadigd zijt

-

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!