Johannes 6:39

SVEn dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
Steph τουτο δε εστιν το θελημα του πεμψαντος με πατροσ ινα παν ο δεδωκεν μοι μη απολεσω εξ αυτου αλλα αναστησω αυτο εν τη εσχατη ημερα
Trans.touto de estin to thelēma tou pempsantos me patros̱ ina pan o dedōken moi mē apolesō ex autou alla anastēsō auto en tē eschatē ēmera

Algemeen

Zie ook: Opstanding (laatst der dagen)
Johannes 10:28, Johannes 17:12, Johannes 18:9

Aantekeningen

En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
En
εστιν
is

-
το
Die
θελημα
de wil
του
-
πεμψαντος
gezonden heeft

-
με
Mij
πατρος
des Vaders
ινα
dat
παν
al
ο
wat
δεδωκεν
gegeven heeft

-
μοι
Hij Mij
μη
niet
απολεσω
verlieze

-
εξ
Ik daaruit
αυτου
-
αλλα
maar
αναστησω
opwekke

-
αυτο
hetzelve
[εν]
ten
τη
-
εσχατη
uitersten
ημερα
dage

En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!