Johannes 6:53

SVJezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
Steph ειπεν ουν αυτοις ο ιησους αμην αμην λεγω υμιν εαν μη φαγητε την σαρκα του υιου του ανθρωπου και πιητε αυτου το αιμα ουκ εχετε ζωην εν εαυτοις
Trans.eipen oun autois o iēsous amēn amēn legō ymin ean mē phagēte tēn sarka tou yiou tou anthrōpou kai piēte autou to aima ouk echete zōēn en eautois

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Heilig Avondmaal, Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
αμην
Voorwaar
αμην
voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
ulieden
εαν
-
μη
-
φαγητε
eet

-
την
-
σαρκα
dat gij het vlees
του
-
υιου
des Zoons
του
-
ανθρωπου
des mensen
και
en
πιητε
drinkt

-
αυτου
Zijn
το
-
αιμα
bloed
ουκ
geen
εχετε
zo hebt gij

-
ζωην
leven
εν
in
εαυτοις
uzelven

Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!