Johannes 6:68

SVSimon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
Steph απεκριθη ουν αυτω σιμων πετρος κυριε προς τινα απελευσομεθα ρηματα ζωης αιωνιου εχεις
Trans.apekrithē oun autō simōn petros kyrie pros tina apeleusometha rēmata zōēs aiōniou echeis

Algemeen

Zie ook: Petrus
Handelingen 5:20

Aantekeningen

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ουν
dan
αυτω
Hem
σιμων
Simon
πετρος
Petrus
κυριε
Heere
προς
tot
τινα
Wien
απελευσομεθα
zullen wij heengaan

-
ρηματα
de woorden
ζωης
levens
αιωνιου
des eeuwigen
εχεις
Gij hebt

-

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!