Judas 1:15

SVOm gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde [woorden], die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
Steph ποιησαι κρισιν κατα παντων και εξελεγξαι παντασ τουσ ασεβεισ αυτων περι παντων των εργων ασεβειας αυτων ων ησεβησαν και περι παντων των σκληρων ων ελαλησαν κατ αυτου αμαρτωλοι ασεβεις
Trans.poiēsai krisin kata pantōn kai exelenxai pantas̱ tous̱ asebeis̱ autōn peri pantōn tōn ergōn asebeias autōn ōn ēsebēsan kai peri pantōn tōn sklērōn ōn elalēsan kat autou amartōloi asebeis

Algemeen

Zie ook: 4Q204, Henoch (boeken)
Mattheus 12:36

Aantekeningen

Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde [woorden], die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ποιησαι
te houden

-
κρισιν
Om gericht
κατα
tegen
παντων
allen
και
en
ελεγξαι
-

-
παντας
al
τους
-
ασεβεις
de goddeloze
αυτων
hun
περι
vanwege
παντων
alle
των
-
εργων
werken
ασεβειας
goddeloze
αυτων
onder hen
ων
die
ησεβησαν
zij goddelooslijk gedaan hebben

-
και
en
περι
vanwege
παντων
al
των
-
σκληρων
de harde
ων
die
ελαλησαν
gesproken hebben

-
κατ
tegen
αυτου
Hem
αμαρτωλοι
zondaars
ασεβεις
goddelozen

Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde [woorden], die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!