Lukas 11:4

SVEn vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Steph και αφες ημιν τας αμαρτιας ημων και γαρ αυτοι αφιεμεν παντι οφειλοντι ημιν και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημασ απο του πονηρου
Trans.kai aphes ēmin tas amartias ēmōn kai gar autoi aphiemen panti opheilonti ēmin kai mē eisenenkēs ēmas eis peirasmon alla rysai ēmas̱ apo tou ponērou

Algemeen

Zie ook: Beproeving, Verzoeking, Bidden, Onze Vader, Zonde

Aantekeningen

En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αφες
vergeef

-
ημιν
ons
τας
-
αμαρτιας
zonden
ημων
onze
και
En
γαρ
want
αυτοι
-
αφιεμεν
wij vergeven

-
παντι
aan een iegelijk
οφειλοντι
schuldig is

-
ημιν
die ons
και
ook
μη
niet
εισενεγκης
leid

-
ημας
ons
εις
in
πειρασμον
verzoeking
αλλα
maar
ρυσαι
verlos

-
ημας
ons
απο
van
του
-
πονηρου
den boze

En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!