Lukas 11:53

SVEn als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken;
Steph λεγοντοσ δε αυτου ταυτα προσ αυτουσ ηρξαντο οι γραμματεις και οι φαρισαιοι δεινως ενεχειν και αποστοματιζειν αυτον περι πλειονων
Trans.legontos̱ de autou tauta pros̱ autous̱ ērxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinōs enechein kai apostomatizein auton peri pleionōn

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Schriftgeleerde

Aantekeningen

En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeeën hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγοντος
zeide

-
δε
En
αυτου
hen
ταυτα
als Hij deze dingen
προς
tot
αυτους
Hem
ηρξαντο
begonnen

-
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
και
en
οι
-
φαρισαιοι
Farizeën
δεινως
hard
ενεχειν
aan te houden

-
και
en
αποστοματιζειν
te doen spreken

-
αυτον
-
περι
van
πλειονων
vele dingen

En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeeën hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!