Lukas 12:50

SVMaar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!
Steph βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχομαι εως ου τελεσθη
Trans.baptisma de echō baptisthēnai kai pōs synechomai eōs ou telesthē

Algemeen

Zie ook: Mattheus 20:22, Markus 10:38

Aantekeningen

Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βαπτισμα
met een doop
δε
Maar
εχω
Ik moet

-
βαπτισθηναι
gedoopt worden

-
και
en
πως
hoe
συνεχομαι
worde Ik geperst

-
εως
totdat
ου
-
τελεσθη
het volbracht zij

-

Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!