Lukas 13:33

SVDoch Ik moet heden, en morgen, en den volgenden [dag] reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.
Steph πλην δει με σημερον και αυριον και τη εχομενη πορευεσθαι οτι ουκ ενδεχεται προφητην απολεσθαι εξω ιερουσαλημ
Trans.plēn dei me sēmeron kai aurion kai tē echomenē poreuesthai oti ouk endechetai prophētēn apolesthai exō ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

Doch Ik moet heden, en morgen, en den volgenden [dag] reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πλην
Doch
δει
moet

-
με
Ik
σημερον
heden
και
en
αυριον
morgen
και
en
τη
-
εχομενη
den volgenden

-
πορευεσθαι
reizen

-
οτι
want
ουκ
niet
ενδεχεται
het gebeurt

-
προφητην
dat een profeet
απολεσθαι
gedood wordt

-
εξω
buiten
ιερουσαλημ
Jeruzalem

Doch Ik moet heden, en morgen, en den volgenden [dag] reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!