Lukas 13:34

SVJeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen [vergadert]; en gijlieden hebt niet gewild?
Steph ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου ον τροπον ορνις την εαυτης νοσσιαν υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε
Trans.ierousalēm ierousalēm ē apokteinousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episynaxai ta tekna sou on tropon ornis tēn eautēs nossian ypo tas pterygas kai ouk ēthelēsate

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Kip, Kuiken, Profeet, Vleugel, veer
Psalm 17:8, Psalm 91:4, Mattheus 23:37

Aantekeningen

Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen [vergadert]; en gijlieden hebt niet gewild?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιερουσαλημ
Jeruzalem
ιερουσαλημ
Jeruzalem
η
gij, die
αποκτενουσα
doodt

-
τους
-
προφητας
de profeten
και
en
λιθοβολουσα
stenigt

-
τους
-
απεσταλμενους
gezonden zijn

-
προς
die tot
αυτην
-
ποσακις
hoe menigmaal
ηθελησα
willen

-
επισυναξαι
bijeenvergaderen

-
τα
-
τεκνα
kinderen
σου
heb Ik uw
ον
-
τροπον
gelijkerwijs
ορνις
een hen
την
-
εαυτης
haar
νοσσιαν
kiekens
υπο
onder
τας
-
πτερυγας
de vleugelen
και
en
ουκ
gijlieden hebt niet
ηθελησατε
gewild

-

Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen [vergadert]; en gijlieden hebt niet gewild?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!