Lukas 1:66

SVEn allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.
Steph και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην μετ αυτου
Trans.kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kyriou ēn met autou

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)

Aantekeningen

En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εθεντο
namen

-
παντες
allen
οι
-
ακουσαντες
die het hoorden

-
εν
het ter
τη
-
καρδια
harte
αυτων
-
λεγοντες
zeggende

-
τι
Wat
αρα
-
το
-
παιδιον
kindeken
τουτο
dit
εσται
wezen

-
και
En
χειρ
de hand
κυριου
des Heeren
ην
was

-
μετ
met
αυτου
hem

En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!