Lukas 20:17

SVMaar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?
Steph ο δε εμβλεψας αυτοις ειπεν τι ουν εστιν το γεγραμμενον τουτο λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας
Trans.o de emblepsas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias

Algemeen

Zie ook: Hoeksteen
Psalm 118:22, Jesaja 8:14, Jesaja 28:16, Mattheus 21:42, Markus 12:10, Handelingen 4:11, Romeinen 9:33, 1 Petrus 2:4, 1 Petrus 2:7

Aantekeningen

Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
εμβλεψας
Hij zag

-
αυτοις
hen
ειπεν
en zeide

-
τι
Wat
ουν
dan
εστιν
is

-
το
-
γεγραμμενον
hetwelk geschreven staat

-
τουτο
dit
λιθον
De steen
ον
dien
απεδοκιμασαν
verworpen hebben

-
οι
-
οικοδομουντες
de bouwlieden

-
ουτος
deze
εγενηθη
geworden

-
εις
des
κεφαλην
is tot een hoofd
γωνιας
hoeks

Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!