Lukas 24:21

SVEn wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.
Steph ημεις δε ηλπιζομεν οτι αυτος εστιν ο μελλων λυτρουσθαι τον ισραηλ αλλα γε συν πασιν τουτοις τριτην ταυτην ημεραν αγει σημερον αφ ου ταυτα εγενετο
Trans.ēmeis de ēlpizomen oti autos estin o mellōn lytrousthai ton israēl alla ge syn pasin toutois tritēn tautēn ēmeran agei sēmeron aph ou tauta egeneto

Algemeen

Zie ook: Handelingen 1:6

Aantekeningen

En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ημεις
wij
δε
En
ηλπιζομεν
hoopten

-
οτι
dat
αυτος
Degene
εστιν
Hij was

-
ο
-
μελλων
zou

-
λυτρουσθαι
verlossen

-
τον
-
ισραηλ
Die Israël
αλλα
Doch
γε
-
συν
benevens
πασιν
alles
τουτοις
dit
τριτην
derde
ταυτην
-
ημεραν
dag
αγει
is het

-
σημερον
heden
αφ
van
ου
dat
ταυτα
deze dingen
εγενετο
geschied zijn

-

En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!