Lukas 2:49

SVEn Hij zeide tot hen: Wat [is het], dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
Steph και ειπεν προς αυτους τι οτι εζητειτε με ουκ ηδειτε οτι εν τοις του πατρος μου δει ειναι με
Trans.kai eipen pros autous ti oti ezēteite me ouk ēdeite oti en tois tou patros mou dei einai me

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wat [is het], dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
τι
Wat
οτι
dat
εζητειτε
gezocht hebt

-
με
Ik
ουκ
niet
ηδειτε
Wist gij

-
οτι
dat
εν
in
τοις
-
του
-
πατρος
Vaders
μου
de dingen Mijns
δει
moet

-
ειναι
zijn

-
με
gij Mij

En Hij zeide tot hen: Wat [is het], dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!