Lukas 3:14

SVEn hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.
Steph επηρωτων δε αυτον και στρατευομενοι λεγοντες και ημεις τι ποιησομεν και ειπεν προσ αυτουσ μηδενα διασεισητε μηδε συκοφαντησητε και αρκεισθε τοις οψωνιοις υμων
Trans.epērōtōn de auton kai strateuomenoi legontes kai ēmeis ti poiēsomen kai eipen pros̱ autous̱ mēdena diaseisēte mēde sykophantēsēte kai arkeisthe tois opsōniois ymōn

Algemeen

Zie ook: Soldaten

Aantekeningen

En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επηρωτων
vraagden

-
δε
En
αυτον
hem
και
ook
στρατευομενοι
de krijgslieden

-
λεγοντες
zeggende

-
και
En
ημεις
wij
τι
wat
ποιησομεν
zullen wij doen

-
και
En
ειπεν
hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
μηδενα
niemand
διασεισητε
Doet

-
μηδε
niemand
συκοφαντησητε
ontvreemdt

-
και
en
αρκεισθε
laat vergenoegen

-
τοις
-
οψωνιοις
bezoldigingen
υμων
met uw

En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!