Lukas 6:21

SVZalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.
Steph μακαριοι οι πεινωντες νυν οτι χορτασθησεσθε μακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασετε
Trans.makarioi oi peinōntes nyn oti chortasthēsesthe makarioi oi klaiontes nyn oti gelasete

Algemeen

Zie ook: Lachen, Zaligsprekingen
Jesaja 61:3, Jesaja 65:13, Jesaja 66:10

Aantekeningen

Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριοι
Zalig
οι
-
πεινωντες
hongert

-
νυν
zijt gij, die nu
οτι
want
χορτασθησεσθε
gij zult verzadigd worden

-
μακαριοι
Zalig
οι
-
κλαιοντες
weent

-
νυν
zijt gij, die nu
οτι
want
γελασετε
gij zult lachen

-

Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!