Lukas 6:42

SVOf hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.
Steph η πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου αδελφε αφες εκβαλω το καρφος το εν τω οφθαλμω σου αυτος την εν τω οφθαλμω σου δοκον ου βλεπων υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου
Trans.ē pōs dynasai legein tō adelphō sou adelphe aphes ekbalō to karphos to en tō ophthalmō sou autos tēn en tō ophthalmō sou dokon ou blepōn ypokrita ekbale prōton tēn dokon ek tou ophthalmou sou kai tote diablepseis ekbalein to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou

Algemeen

Zie ook: Spreuken 18:17

Aantekeningen

Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
πως
hoe
δυνασαι
kunt gij

-
λεγειν
zeggen

-
τω
-
αδελφω
broeder
σου
tot uw
αδελφε
Broeder
αφες
laat toe

-
εκβαλω
is, uitdoe

-
το
-
καρφος
den splinter
το
-
εν
die in
τω
-
οφθαλμω
oog
σου
uw
αυτος
daar gij zelf
την
-
εν
die in
τω
-
οφθαλμω
oog
σου
uw
δοκον
den balk
ου
is, niet
βλεπων
ziet

-
υποκριτα
Gij geveinsde
εκβαλε
dat ik

-
πρωτον
eerst
την
-
δοκον
den balk
εκ
uit
του
-
οφθαλμου
oog
σου
uw
και
en
τοτε
dan
διαβλεψεις
zult gij bezien

-
εκβαλειν
doe

-
το
-
καρφος
om den splinter
το
-
εν
die in
τω
-
οφθαλμω
oog
του
-
αδελφου
broeders
σου
uws

Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!