Lukas 8:21

SVMaar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en datzelve doen.
Steph ο δε αποκριθεις ειπεν προς αυτους μητηρ μου και αδελφοι μου ουτοι εισιν οι τον λογον του θεου ακουοντες και ποιουντες αυτον
Trans.o de apokritheis eipen pros autous mētēr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes auton

Algemeen

Zie ook: Johannes 15:14, 2 Corinthiers 5:16

Aantekeningen

Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en datzelve doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
die
δε
Maar
αποκριθεις
Hij antwoordde

-
ειπεν
en zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
μητηρ
moeder
μου
Mijn
και
en
αδελφοι
broeders
μου
Mijn
ουτοι
dezen
εισιν
zijn

-
οι
-
τον
-
λογον
Woord
του
-
θεου
Gods
ακουοντες
horen

-
και
en
ποιουντες
doen

-
αυτον
datzelve

Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en datzelve doen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!