Lukas 8:39

SVKeer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had.
Steph υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν σοι ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους
Trans.ypostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa epoiēsen soi o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kēryssōn osa epoiēsen autō o iēsous

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υποστρεφε
Keer weder

-
εις
naar
τον
-
οικον
huis
σου
uw
και
En
διηγου
vertel

-
οσα
wat grote dingen
εποιησεν
gedaan heeft

-
σοι
-
ο
-
θεος
God
και
en
απηλθεν
hij ging heen

-
καθ
door
ολην
de gehele
την
-
πολιν
stad
κηρυσσων
verkondigende

-
οσα
wat grote dingen
εποιησεν
gedaan had

-
αυτω
hem
ο
-
ιησους
Jezus

Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!