Markus 11:32

SVMaar indien wij zeggen: Uit de mensen; zo vrezen wij het volk; want zij hielden allen van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was.
Steph αλλ εαν ειπωμεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι οντως προφητης ην
Trans.all ean eipōmen ex anthrōpōn ephobounto ton laon apantes gar eichon ton iōannēn oti ontōs prophētēs ēn

Algemeen

Zie ook: Johannes (de Doper)
Mattheus 14:5, Markus 6:20

Aantekeningen

Maar indien wij zeggen: Uit de mensen; zo vrezen wij het volk; want zij hielden allen van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
ειπωμεν
wij zeggen

-
εξ
Uit
ανθρωπων
de mensen
εφοβουντο
zo vrezen wij

-
τον
-
λαον
het volk
απαντες
allen
γαρ
want
ειχον
van

-
τον
-
ιωαννην
Johannes
οτι
dat
οντως
hij waarlijk
προφητης
een profeet
ην
was

-

Maar indien wij zeggen: Uit de mensen; zo vrezen wij het volk; want zij hielden allen van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!