Markus 14:1

SVEn het pascha, en [het feest] der ongehevelde [broden] was na twee dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.
Steph ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν
Trans.ēn de to pascha kai ta azyma meta dyo ēmeras kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis pōs auton en dolō kratēsantes apokteinōsin

Algemeen

Zie ook: Chag HaMatzot, Feest v.d. Ongezuurde broden, Hogepriester, Pesach / Pascha, Priester, Schriftgeleerde
Mattheus 26:2, Lukas 22:1, Johannes 11:55, Johannes 13:1

Overzicht


Aantekeningen

En het pascha, en [het feest] der ongehevelde [broden] was na twee dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
was

-
δε
En
το
-
πασχα
het pascha
και
en
τα
-
αζυμα
der ongehevelde
μετα
na
δυο
twee
ημερας
dagen
και
en
εζητουν
zochten

-
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
En
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
πως
hoe
αυτον
zij Hem
εν
met
δολω
listigheid
κρατησαντες
vangen

-
αποκτεινωσιν
en doden zouden

-

En het pascha, en [het feest] der ongehevelde [broden] was na twee dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!