Markus 15:36

SVEn er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen.
Steph δραμων δε εισ και γεμισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαμω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον
Trans.dramōn de eis̱ kai gemisas spongon oxous peritheis te kalamō epotizen auton legōn aphete idōmen ei erchetai ēlias kathelein auton

Algemeen

Zie ook: Edik, Azijn, Elia
Psalm 69:22, Johannes 19:29

Aantekeningen

En er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δραμων
er liep

-
δε
En
εις
een
και
en
γεμισας
vulde

-
σπογγον
een spons
οξους
met edik
περιθεις
stak ze op

-
τε
en
καλαμω
een rietstok
εποτιζεν
en gaf

-
αυτον
Hem
λεγων
zeggende

-
αφετε
Houdt stil

-
ιδωμεν
laat ons zien

-
ει
of
ερχεται
komt

-
ηλιας
Elías
καθελειν
af te nemen

-
αυτον
om Hem

En er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!